Адювантно лечение

Лечение на онкологично заболяване, което се прилага след проведено преди това основно лечение, с цел да се намали вероятността от рецидив. Нарича се също така коадювантно.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.