Алогенна трансплантация на костен мозък

Хирургическа процедура, при която пациентът получава клетки от друго лице, обикновено брат или сестра, способни да подновят произвеждането на кръв.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.