Доброкачествен тумор

Mаса от клетки, подобни на нормалните, която остава на първоначалното си място и не създава метастази. Но може също така да бъде тежък или смъртоносен, в зависимост от това къде се намира и усложненията, които може да причини.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.