Интерферон

Белтък, който се среща естествено в клетките на тялото и чиято функция е да действа срещу инфекции и тумори. Има три вида интерферон: алфа, бета и гама. Синтетичната разновидност се изразява в лекарствени средства, които активират физиологичните защити и контролират клетъчния растеж, като атакуват инфектирани или ракови клетки.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.