Карциногенеза

Процес, чрез който нормалните клетки се превръщат в злокачествени, т.е. придобиват способността да се размножават неконтролируемо и да проникват в тъкани и органи, различни от тези, от които произлизат.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.