Ксантелазма

Кожно заболяване от депозити на мастни материали под повърхността на кожата, чийто диаметър варира от много малък до над 7.5 см. Тези депозити могат да бъдат симптом на скрити метаболитни разстройства, свързани с повишени липиди в кръвта. Познато е също като кожен ксантом или мастна тъкан.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.