Лапароскоп

Устройство, състоящо се от „камера“ с диаметър 5-10 мм (0.5-1 см) и права тръба, което използва светлина с висок интензитет. Въвежда се в коремната кухина по начин, който позволява на хирургическия екип да огледа вътрешността на корема на видеоекран с висока разделителна способност. Лапароскопът се насочва в различни посоки. Може да се използва видеорекордер за записване на операцията, както и да се вадят снимки с помощта на видеопринтер.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.