Лимфна система

Комплекс от съдове, по които циркулира лимфата, които са разположени успоредно на кръвоносните съдове. Заедно с кръвоносната система е един от най-важните пътища за разпространението на раковите клетки, за образуване на метастази.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.