Лимфоцитоза

Завишени нива на лимфоцити – вид бели кръвни клетки. Обикновено е в отговор на вирусна инфекция. Значителното увеличение на броя на лимфоцитите може да бъде свързано с хронична лимфоцитна левкемия

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.