Марж

Разстоянието между тумора и края на отстранената по време на оперативната интервенция тъкан. В зависимост от вида на тумора и засегнатия орган, онкологичната хирургия изисква марж, свободен от проникнали туморни клетки, от няколко милиметра до няколко сантиметра.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.