Мезотелиом

Злокачествен тумор на плеврата (обвивка, която покрива белия дроб и гръдната кухина) или на перитонеума (обвивка, която покрива коремната кухина), причинен почти винаги от постоянно излагане на действието на азбестови влакна.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.