Митоза

Процес на равномерно разпределение на наследствения материал (ДНК), характерен за еукариотните клетки. Обикновено приключва с образуването на две отделни ядра (кариокинеза), последвано от разделянето на цитоплазмата (цитокинеза) и формирането на две дъщерни клетки. Пълната митоза, която произвежда генетично идентични клетки, лежи в основата на растежа, тъканното възстановяване и безполовото размножаване. При злокачествените тумори процентът на делящите се чрез митоза клетки е много по-голям, отколкото при нормалните тъкани.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.