Опиоиди

Лекарство. Най-важния вид от аналгетиците при третирането на болка, от умерена до силна, поради неговата ефективност, лесно дозиране и благоприятно съотношение риск / полза. Има четири основни класове опиоиди: ендогенни опиоиди, произведени в тялото; алкалоиди на опиума, като морфин (прототипния опиоид) и кодеин; полусинтетични опиоиди като хероин и оксикодон: и напълно синтетични опиоиди, като петидин и метадон, чиято структура не е свързана с алкалоидите на опиума.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.