Парацентеза

Процедура, при която се вкарва игла през коремната стена за извличане на течност от корема. Обикновено, коремът съдържа само малко количество течност, но при определени условия там може да се натрупат големи количества течност (асцит). Има два вида парацентеза: диагностика, при която се взема малко количество течност и се изпраща в лабораторията за анализ; и друга – с голям обем, при която могат да бъдат извлечени няколко литра, за да се облекчи коремната болка и натрупването на течност. Известна е също като коремна пункция и перитонеален дренаж.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.