Полиплоидия

Увеличаване на броя на хромозомите, характерно за диплоидния комплемент; причинява се от нередности на мейозата. Това е честа характеристика на рака.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.