Синдром

Група от признаци, които са характерни за дадено заболяване; обикновено причината за възникване на болестта и развитието и са неизвестни.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.