Скала на Кпарк

Прогностичен показател за класификация на меланоми, описващ проникването на туморното образувание в пет слоя на кожата.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.