Стадий

Всеки един от етапите на развитие на туморно образувание. За повечето ракови заболявания се приемат четири стадия (I до IV). Стадий I се отнася до начална фаза, в която неоплазията не е излязла извън границите на органа, от който произхожда; стадий II и стадий III са междинни етапи, а стадий IV се отнася до етап на разпространение на тумора. Като цяло, колкото по-ранен е стадият, толкова по-добра е прогнозата и преживяемостта.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.