Стомирани

(Пациенти), които трябва да използват специални торбички над стомата (отвор, направен от хирург в коремната стена) за изхвърляне на нормалните отпадъци от тялото.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.