Тумор на Бренер

Рядко срещано образувание от клетки, което представлява 1,15% от туморите на яйчника. Класифицира са като доброкачествен, граничен и злокачествен. Граничният тумор на Бренер е с много добра прогноза за разлика от злокачествения тумор на Бренер и в това се корени необходимостта да се разгранича като отделна единица.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.