Високодозова брахитерапия

Използва радиоактивни източници, които предоставят по-голяма радиационна доза в минута. Процедурата по имплантирането може да бъде направена бързо и в амбулаторни условия.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.