Възел

Твърдо уплътнение, което може да се опипа. В онкологията се използва за обозначаване на тумори, наблюдавани при рентгенови изследвания.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.