Видове лечебни техники

Кои са лечебните методи?

Изборът на лечебен метод зависи от вида на тумора. Някои тумори, например, са по-чувствителни на лечение, отколкото други. Наред с другите фактори вземаме предвид и факта къде се намира тумора, как расте и как може да се разпространява и да формира метастази (нови тумори в други органи). Тъй като лечението на рака изисква известно усилие общото състояние на болния също се взема предвид. Лечението също може да се различава при различните индивиди. Обикновено се съчетават различни лечебни методи.

Хирургическо лечение

Най-старата форма на лечение е хирургичното лечение, което все още съставлява една важна част от лечението на рака. Ако туморът все още не е имал време да прорасте в съседните органи или да образува нови огнища на растеж (вторични тумори, метастази) тогава се премахва цялата туморна тъкан. Хирургичното лечение често се комбинира с други методи на лечение. Лъчетерапията понякога се използва, както преди, така и след хирургичната операция.

Лъчелечение

Късите вълни с висока енергия разрушават ДНК на клетките и пречат на способността на клетките да растат и да се размножават. Клетките, които са в процес на делене са по-чувствителни на облъчване, откол- кото клетките, които не се делят.

Лъчелечението придоби по-голямо значение в резултат на напредването на технологичното развитие. Един такъв израз на напредък е прилагането на източници на висока енергия – такива като високоволтово технологично оборудване (линейни ускорители).

С помощта на компютърната томография можем да съставим подробна карта на разпространението на тумора. По такъв начин може да бъде определена зоната за облъчване и към тумора може да се подходи от различни страни/ъгли.

По този начин туморът получава по-високи дози облъчване, отколкото околните тъкани.

Може да се постави източник на висока енергия вътре в самите органи или тъкани.

Химиотерапия

Третата техника за лечение на рак е с лекарства и е известна като хи- миотерапия. Лекарствата атакуват, преди всичко, клетките, които не- прекъснато се делят. В резултат на проучвания и клинични опити днес ние имаме достъп до голям брой лекарства, които могат да достигнат до всяко място в организма.

Има трудности при лекуването на милигнените тумори с химиотерапия, но се правят опити това да бъде преодоляно с различни типове лекарства.

За нещастие химиотерапията също уврежда и здрави клетки, но те имат добре развита способност да се “самоизлекуват”. Най-чувствителни са клетките в костния мозък, които произвеждат кръвните клетки. Чрез назначаването на химиотерапията през определени интервали костният мозък може да се възстановява между курсовете на лечение. (Повече неща можете да прочетете в книжката относно химиотерапията).

Хормонално лечение

Много тумори имат нужда от хормони за да могат да растат. Например някои тумори в щитовидната жлеза, гърдата, матката и простатата. В тези случаи може да се назначат хормони, които пречат на хормоните на тялото или хирургично да се премахне органа, който произвежда хормони, за да се спре растежа на тумора.

Имунотерапия

При имунотерапията ние се опитваме да усилим защитните сили на тялото с помощта на лечение с вещества, които стимулират имунната система. Проучванията са много интензивни в тази област и продължават вече четирдесет години. Измежду най-обещаващите вещества за имунотерапия срещу някои форми на рака са интерферонът, Интерлевкин 2 и моноклоналните антитела.

Проучванията откриват нови перспективи пред диагнозата, лечението и грижите за болните от рак

Много факти говорят, че положението на болните от рак ще бъде подобрено.

Изследователите на рака по цял свят работят върху въпросите как възниква рака, как рака може да бъде диагностициран и лекуван и кои са най-добрите начини за обслужване на пациентите болни от рак.

Проучванията върху методите на лечение, които се прилагат днес и опитите за съчетаване на лечебни методи с подходящо съотношение на лъчелечение, хирургично лечение и цитостатици ще доведе до по- добри резултати от лечението.

Примери за някои текущи сфери на проучвания

  • Техники, например с лазери, се проучват в хирургията.
  • В ход са интензивни проучвания на нови методи, например трансплантация на костен мозък.
  • Изучаването на имунната система дава нови възможности, както за диагностика, така и за лечение и привлича все по-голям интерес.
  • Чрез биохимични проучвания се появяват все повече и повече нови лекарства за лечение на рака.
  • Много проекти целят да разработят по-добри методи за контрол на болката и страничните действия на лечението.
  • Проучва се връзката между храненето и рака.
  • Да си сериозно болен винаги означава да си в кризисна ситуация. Различни изследователски проекти проучват пътищата, по които ще бъде по-лесно за пациентите и техните близки да преодолеят тази кризисна ситуация.
  • Чрез някои видове проучвания изследователите се опитват да класифицират болестта и да предскажат прогнозата. Лечението може по-лесно да се “скрои” за да подхожда на нуждите на отделния индивид.
  • Ракът и наследствеността привличат все по-голям интерес. В някои онкологични клиники има специални отдели за картографиране на честотата на рака в дадено семейство, като с това се цели да се открият индивидите, които имат повишен риск да заболеят от някои видове рак