Alectinib

Лекарство за таргетна терапия, наричано още тирозинкиназен инхибитор, който действа като блокира протеин наречен ALK (анапластична лимфомна киназа). Действа само на ракови клетки с абнормно натрупване на този белтък.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.