Протеин

Основно вещество за клетките и растителните и животинските материи. Това е биополимер, състоящ се от една или няколко вериги от аминокиселини, който е жизнено важен за създаването и функционирането на живата материя, като ензими, хормони, антитела.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.