Анаплазия

Промяна в клетъчната структура, характеризираща се със загуба на диференциация и връщане към форма, близка до тази на ембрионалните клетки. Степента на анаплазия определя злокачествеността на тумора и прогнозата.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.