Анастомоза

Хирургическа процедура за свързване на тръбовидни структури като кръвоносни съдове или кухи органи. При отстраняването на чревен сегмент останалите два сегмента се зашиват или свързват, т.е. те се анастомозират.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.