Ангиография

Рентгеново изследване, при което в сърдечните кухини или в артериите, водещи към сърцето (коронарните артерии), се инжектира контрастно вещество. Може да се използва, за да се огледат артериите в сърцето, мозъка, бъбреците и много други части на тялото. С това изследване може да се определи дали един тумор е операбилен или не. Нарича се също така артериография и ангиограма.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.