Антиестроген

Лекарствено средство, способно да възпрепятства или затрудни отчасти или изцяло действието на естрогените. Поради тяхната ефективност понастоящем имат значение в лечението на рак на гърдата.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.