Брахитерапия

Mетод на лъчетерапия, при който радиоактивни източници се поставят директно във или до тъканите, които трябва да се облъчват. Различни техники и инструменти се използват, за да поставят и премахнат по безопасен и прецизен начин източника (източниците) от тялото. Ако ви е предписана брахитерапия, специфичната техника, препоръчана от лъчетерапевт, ще зависи от частта от тялото, която трябва да се лекува.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.