Лъчетерапия

Антитуморно лечение, извършвано чрез йонизиращо лъчение. Неговата цел е да унищожи тумора в мястото му на зараждане и в разположените в близост до него ганглии. Обикновено се прилага всекидневно (по една фракция, пет дни в седмицата), въпреки че има варианти с две фракции на ден. Нейната продължителност е много променлива, като се започне от две до седем седмици, в зависимост от вида на тумора и наличието на други предходни лечения (хирургия, химиотерапия). Лъчевата терапия се прилага с големи апарати като линеен ускорител или устройство за кобалтотерапия.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.