Everolimus

Вид таргетна терапия, използвана за лекуването на напреднал рак на гърдата. Инхибира mTOR и по този начин намалява делението и растежа на клетките.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.