Хемангиом

Доброкачествен тумор, образуван от прекомерно и неконтролирано разрастване на кръвоносни съдове в кожата или вътрешните органи. Може да бъде опасен, когато е разположен в мозъка, тъй като има склонност да кърви.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.