Карцином с неизвестен произход

Това е заболяване, при което се установяват метастазите, но не може да се открие тумора. Често така си и остава. Метастазите се изследват хистологично, защото могат да покажат първоначалния тумор. Злокачествен тумор от хистологичен тип, чийто първоизточник не става очевиден след снемане на анамнеза и провеждане на пълен физикален преглед и основни допълнителни изследвания. Съставлява 3- 7% от всички диагностицирани ракови заболявания.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.