Карциноматоза

Процес на разпространение на злокачествен тумор в различни органи на тялото. Когато злокачествен тумор се е разпространил на различни места и са налице не само един първичен и един вторичен тумор, а няколко или много вторични тумори, се говори за карциноматоза.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.