Карцином

Тумор, който възниква от покривната тъкан (от епитела). Карциномите биват различни видове в зависимост от вида на тъканта и от бързината, с която нарастват. Например аденокарциномите обикновено произхождат от тъканите на жлезите с външна секреция.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.