Компютърна томография

Компютъризиран рентгенов диагностичен метод за изобразяване на разрези (напречни и надлъжни) на човешкото тяло. Посредством рентгеновите лъчи, които минават през тъканите и слоевете, чрез математически модел се създава изображение на мястото – обект на изследването.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.