Клетка

Структурна и функционална единица на живите организми, обикновено с микроскопичен размер, която притежава способност за независимо възпроизвеждане. Състои се от ядро и цитоплазма, заобиколени от мембрана. Тази единица е в състояние да живее самостоятелно (като едноклетъчен организъм) или като част от по-голяма организация (като многоклетъчен организъм). Смята се, че ракът възниква от злокачествена трансформация на една единствена клетка.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.