Кобалтова бомба

Апарат за външно лъчелечение, който чрез гама радиация, излъчвана от кобалт 60, позволява локализирана и дълбока терапия. Днес кобалтовата бомба се превъзхожда от линейните ускорители, въпреки че все още има много работещи апарати, които се използват за по-малко сложни лечения.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.