Лимфобластен лимфом

Тумор, който се развива в лимфната система, принадлежащ към групата на неходжкиновите лимфоми. Много агресивен, обикновено се развива при млади пациенти, но не само. Свързва се с големи медиастинални маси и показва тенденция към разпространение в костния мозък и централната нервна система. До голяма степен е сходен с острата лимфоцитна левкемия.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.