Лимфоми

Злокачествено заболяване на лимфната система. Става въпрос за различни видове рак на лимфната тъкан, които притежават различни биологични качества и могат да бъдат разделени в 2 групи: болест на Ходжкин и неходжкинови лимфоми.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.