Йонизиращо лъчение

Разпространение на частици, произтичащи от атомите – било от тяхното ядро или от електронната им обвивка, с достатъчна енергия за йонизиране на материята, като изместват електроните от техните орбити. Йонизиращото лъчение обикновено е явление на радиоактивноста, което произтича от атомите и се състои предимно от алфа- частици, бета-частици и гама лъчи. То се използва в медицински и индустриални приложения, от които най-известни са рентгеновите апарати и медицинските източници на кобалтотерапия за онкологични заболявания, както и използването на ускорители на частици.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.