Мултипликация

Увеличаване на количеството клетки в дадена тъкан посредством разделяне на клетките чрез митоза на две отделни части с идентично генетично съдържание и еднакви свойства. Мултипликацията обикновено е в обратно съотношение със способността за диференциация на клетките.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.