Онколог

Лекар, който е специализиран в лечението на рака. Има няколко вида: лекар онколог, който е специалист по лечението на рака с медикаменти и онколог лъчетерапевт, който е специализиран в лечението на рака с йонизиращи лъчения.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.