Онкогенеза

Последователни цитологични, генетични и клетъчни промени, които завършват с трансформацията на една нормална клетка в друга ракова клекта.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.