Плацебо ефект

Подобряване на симптомите на дадено заболяване, само защото пациентът вярва, че приемането на лекарство, за което се предполага, че е ефикасно, му помага. Всички вещества, използвани за лечебни или палиативни цели имат двоен ефект: реален фармакологичен ефект и ефект от силата на внушението. Ефектът от лечението в определена ситуация се изчислява с помощта на слепи изследвания с участието на група пациенти, приемащи плацебо.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.