Плацебо

Фармакологично инертно вещество, което може да доведе до положителен ефект върху някои болни индивиди, ако те вярват или предполагат, че това е или може да бъде ефективно.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.