Плоидия

Измерване на количеството ДНК, съдържащо се в една клетка. Плоидията е маркер, който помага да се предскаже бързината, с която е вероятно да се разпространи ракът. Раковите тумори със същото количество ДНК като нормалните клетки се наричат диплоидни, а тези, които имат повече или по-малко от това количество, са анеуплоиди.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.