Прогностичен фактор

Обстоятелство, което увеличава вероятността от рецидиви на заболяването. В онкологията прогностичните фактори са от решаващо значение за назначаването на адювантни лечения и оценка на вероятността от рецидиви.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.