Прогресия

Термин, използван в онкологията, за означаване нарастване на тумора, поява на нови метастази и т.н. Диагностицирането на прогресията се извършва в съответствие с обективни критерии, приети на международно равнище.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.